Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Ve školní galerii můžete vidět výstavu prací studenta naší školy Petra Poláka. Školu navštěvuje odmalička, rozvoji jeho výrazného talentu se od počátku věnuje Mgr. Zdeněk Moupic. Petr patří mezi letošní absolventy II. stupně a protože jeho tvorba je již natolik svébytná a rozsáhlá, rozhodli jsme se poskytnout mu pro její prezentaci celou naši galerii.

Kresbě, především ilustraci, se Petr věnuje intenzivně již několik let. K jeho zatím největším úspěchům patří přizvání k účasti na festivalu současné ilustrace LUSTR 2016 v Praze. Úspěšně také prošel přijímacím řízením na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a od září se tak stane studentem ateliéru ilustrace a grafiky. Věříme, že o Petrovi ještě hodně uslyšíme a uvidíme, rádi budeme sledovat jeho uměleckou kariéru.

 

fixou