Vytisknout

Jsme svědky markantního rozvoje nových technologií, které formují současnou vizuální kulturu. Digitální média se stala nedílnou součástí života mladších generací. Kurikulární dokumenty (ŠVP ZŠ 2007) zavádějí nové technologie do základních a středních škol. V rámci předmětu ICT by žáci a studenti měli být poučeni (více či méně) o technické stránce fungování počítačových hardwarů a zasvěceni do práce v některých jednoduchých softwarech.

Na tento předpoklad navazuje na ZUŠ M. Stibora jedno ze studijních zaměření : MULTIMÉDIA. Klade si za cíl rozšířit rozhled žáka ve složité struktuře nových technologií, seznámit ho s méně běžnými softwary a především ukázat tvůrčí a expresivní potenciál, který digitální technologie nabízejí jako samostatné disciplíny (digitální fotografie, počítačová grafika, film, práce se zvukem, projekce, internet, atd.) i jako vzájemně provázané (mezi sebou nebo s tradičními výtvarnými médii) v intermediálních projektech.

MULTIMÉDIA - ateliér digitálních technologií

Multimédia zahrnují širokou škálu médií mnohdy spojených smysluplným způsobem. Počítač a jiné technologie na něm závislé jsou zde hlavním způsobem, jak prezentovat vlastní myšlenky osobitým výtvarným pojetím. V našem pojetí multimédií budeme ve výuce vycházet především z následujících kategorií:

• Digitální obraz, např. snímky, včetně skenovaných fotografií, negativů, kreseb, atd.

• PC grafika, např. práce s textem, 3D grafika

• Zvuky, např. nahrávky hlasu, hluku a hudby

• Digitální video, např. natáčení, zpracování, případně dodatečné ozvučení klipu

• Manipulace digitálního obrazu

• Animace, např. pixilace

• Intermediální dílo, propojením více druhů médií

Předmět vychází z tvorby současných vizuálních a multimediálních umělců. Výchozím bodem pro samostatnou nebo skupinovou práci v ateliéru multimédií budou ukázky a analýzy prací těchto výtvarníků. Budeme se ptát, jakou formou je podán obsah. To by mělo být vodítkem pro způsob uvažování při vlastní tvorbě. Žáci se tak seznámí se současným uměním a naučí se ovládat nejrůznější digitální technologie k vlastnímu expresivnímu vyjádření. Internet pak bude sloužit jako nezbytný způsob, jak vzniklé práce ateliéru multimédií prezentovat.

Ukázka animace.