Vytisknout

Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 3. září 2018.
Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří do 10.6.2018 potvrdili  své pokračování ve studiu a mají uhrazeno školné na 1. pololetí nového školního roku a nově přijatí žáci.

Jak zjistíte, zda byl žák přijat? V současné době již všichni přijatí žáci  obdrželi na e-mailovou adresu, zadanou v přihlášce, podklady pro platbu školného. Pokud jste zprávu neobdrželi, na www stránkách školy kliknete na ikonu iZUŠ, zvolíte odkaz Přihlášky - Potvrzení o přijetí, zkontrolujete, zda je v okénku "Škola" zvolená ZUŠ M.S., zadáte jméno a rodné číslo žáka. Objeví se vám tabulka, v níž přijatý žák má zapsáno jméno vyučujícího. V takovém případě na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. sdělte, že jste podklady pro platbu neobdrželi.

Pokud je u jména žáka informace, že mu učitel nebyl přidělen, žák nebyl ke studiu přijat. Nepřijaté žáky evidujeme a jakmile se ve věkem odpovídající skupině uvolní místo, v pořadí dle výsledku talentových zkoušek žáky oslovujeme s nabídkou k dodatečnému zařazení.


INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU:

Žáci nastoupí první týden v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali v minulém školním roce, pokud nebyli na konci června informováni o změně rozvrhu. Rodiče i žáci si mohou ověřit své zařazení pro nový školní rok prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 585 425 101 (pondělí - pátek vždy od 8.30 do 15.30, mimo polední pauzu).

Odhlášení žáka: Pokud ze závažných důvodů žák nemůže ve studiu pokračovat, řeší rodiče situaci individuálně s ředitelkou školy nejpozději do 10. 9. 2018!

 

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY:

Na informačních schůzkách se zákonnými zástupci nových žáků, které se konají

v pondělí 3. 9. v 16.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na A - H)

v pondělí 3. 9. v 18.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na CH - O)                                                        

a v úterý 4. 9. v 16.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na P - Ž)

se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin a vše o charakteru studia na škole, seznámíme vás se školním řádem a podepíšete souhlas se zpracováním osobních údajů žáka.

V případě, že vám zařazení žáka nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině. Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pokud možno jen jeden samotný zástupce žáka. Pokud má budoucí žák na škole staršího sourozence, předpokládáme, že s chodem školy jste obeznámeni a schůzky se nemusíte účastnit. Svou neúčast prosím nahlaste na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O STUDIUM:
V současné době je kapacita školy vyčerpána. Přihlášky obdržené po termínu uzavření přijímacího řízení (20.6.2018) však dále evidujeme a zájemce oslovíme individuálně v závislosti na uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině v průběhu školního roku.

Přihlášky evidujeme 5 měsíců, v případě nezařazení žáka je přihláška vymazána.