Vytisknout

Dodatečné přijímací řízení je šancí pro ty, kteří se nestihli ke studiu na naší škole přihlásit v řádném termínu.

Přihlášku je zapotřebí podat elektronicky, v závislosti na volném místě ve věkem či specializací odpovídající třídě žáků. Přihlášený žák bude vyzván k vykonání dodatečné talentové zkoušky, v případě starších žáků dodání dokumentace vlastních prací.

 

vytvarnici