Vytisknout

Náš zajímavý projekt, věnovaný problematice odlišnosti vnímání okolního světa dětmi s poruchou autistického spektra. Vznikl za spolupráce naší školy s organizací Modrý kruh a pod záštitou senátora Lumíra Kantora má za sebou premiéru v olomoucké Pevnosti poznání. Nyní se díky panu senátorovi s obrázky našich žáků, vzniklých pod pedagogickým vedením Mgr. Beránkové, i s poselstvím celého projektu, mohou seznámit všichni politici i návštěvníci Senátu ČR.

vnimani autismu