Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Jsme svědky markantního rozvoje nových technologií, které formují současnou vizuální kulturu. Digitální média se stala nedílnou součástí života mladších generací. Kurikulární dokumenty (ŠVP ZŠ 2007) zavádějí nové technologie do základních a středních škol. V rámci předmětu ICT by žáci a studenti měli být poučeni (více či méně) o technické stránce fungování počítačových hardwarů a zasvěceni do práce v některých jednoduchých softwarech.

Na tento předpoklad navazuje na ZUŠ M. Stibora jedno ze studijních zaměření : MULTIMÉDIA. Klade si za cíl rozšířit rozhled žáka ve složité struktuře nových technologií, seznámit ho s méně běžnými softwary a především ukázat tvůrčí a expresivní potenciál, který digitální technologie nabízejí jako samostatné disciplíny (digitální fotografie, počítačová grafika, film, práce se zvukem, projekce, internet, atd.) i jako vzájemně provázané (mezi sebou nebo s tradičními výtvarnými médii) v intermediálních projektech.

MULTIMÉDIA - ateliér digitálních technologií

Multimédia zahrnují širokou škálu médií mnohdy spojených smysluplným způsobem. Počítač a jiné technologie na něm závislé jsou zde hlavním způsobem, jak prezentovat vlastní myšlenky osobitým výtvarným pojetím. V našem pojetí multimédií budeme ve výuce vycházet především z následujících kategorií:

• Digitální obraz, např. snímky, včetně skenovaných fotografií, negativů, kreseb, atd.

• PC grafika, např. práce s textem, 3D grafika

• Zvuky, např. nahrávky hlasu, hluku a hudby

• Digitální video, např. natáčení, zpracování, případně dodatečné ozvučení klipu

• Manipulace digitálního obrazu

• Animace, např. pixilace

• Intermediální dílo, propojením více druhů médií

Předmět vychází z tvorby současných vizuálních a multimediálních umělců. Výchozím bodem pro samostatnou nebo skupinovou práci v ateliéru multimédií budou ukázky a analýzy prací těchto výtvarníků. Budeme se ptát, jakou formou je podán obsah. To by mělo být vodítkem pro způsob uvažování při vlastní tvorbě. Žáci se tak seznámí se současným uměním a naučí se ovládat nejrůznější digitální technologie k vlastnímu expresivnímu vyjádření. Internet pak bude sloužit jako nezbytný způsob, jak vzniklé práce ateliéru multimédií prezentovat.

Ukázka animace.