Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

 Jan Zrzavý
  • Společnost Jana Zrzavého, o.p.s.
  • ZUŠ Miloslava Sibora - výtvarný obor
  • Pionýrská 4, 779 00 Olomouc
  • IČ: 25852043
  • Tel.: 585 425 101
  • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. 3. 2016 - Vernisáž trienále Zrzavý salon, ZUŠ Opava Solná (účast 50 učitelů z 21 škol)

11. 2. 2016 - " Intermediální tvorba. Mezi performancí a videoartem", přednáší doc. Vladimír Havlík, UP Olomouc

2. 10. 2015 -    Jevištní koláž o malíři Janu Zrzavém "Kouzelník, který uměl namalovat duši", ve spolupráci se Společností Jana Zrzavého z.s., Krucmburk. Doplněno o výstavu ilustrací J.Z. - majetek Muzea Jana Zrzavého, Krucemburk

24. 4. 2015 -    "Textilní a prostorová tvorba" - přednáška PhDr. Taťány Šteiglové, KVV PdF UP Olomouc, místo konání ZUŠ M. Stibora

25. 3. 2015 -    "Výtvarný jazyk v dětské výtvarné tvorbě a ve fotografii" - přednáška ak. soch. Věry Roeselové pro učitele VO ZUŠ, místo konání ZUŠ M. Stibora

1. - 31. 11. 2013 - Zrzavý salon, ZUŠ Opava, Solná 8 - účast 26 škol, 50 vyučujících

24. 5. 2013 - Schůzka členů SJZ, diskuzní fórum "Projekty ve výuce", host Miroslava Brázdová, ZUŠ V. Kaprálové, Brno

21. 1. 2012 - „Osobnost učitele a školní vzdělávací programy“ ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha

24. 11. 2011 - Setkání učitelů VO ZUŠ Olomouckého kraje k tvorbě ŠVP - diskuzní fórum

20. 4. 2011 - Přednáška „Světová architektura 2. pol. 20. stol. – dílo Miese van den Rohe“ – prof. RNDr. Rostislav Švácha, CSc., UP Olomouc, Škola architektury Praha

15. 3. 2011 - „Osobnost učitele a školní vzdělávací programy“ ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha

17. 2. 2011 - „Artefiletika ve výuce výtvarné výchovy“ (dětí předškolního a raného školního věku) – přednáška doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc,, Univerzita Karlova Praha, Západočeská univerzita Plzeň

1. – 30. 4. 2010 - „Zrzavý salon 2010“ – 5. ročník nesoutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje, ZUŠ Karviná

22. 10. 2009 - Seminář „Prvky artefiletiky ve výtvarné výchově“ – doc. Jan Slavík

7. 5. 2009 - Přednáška „Světová architektura 2. pol. 20. stol. – dílo Le Corbusiera“ – prof. RNDr. Rostislav Švácha, CSc., UP Olomouc, Škola architektury Praha

22. 4. 2009
- Přednáška „Projekty ve výuce II. – Jak dál?“ ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha (nastínění vývoje výuky VV na ZUŠ, moderní tendence, RVP a ŠVP)

26. 3. 2009 - Přednáška „Projekty ve výuce I.“ – ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha (rekapitulace 10. Národní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán 2008“

3. 10. 2008 - „Oči dokořán 2008“ – pomoc při organizaci celostátního kola 10. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ČR

10. 4. 2008 - Přednáška „Tizian“ – prof. L. Daniel, FF UP Olomouc

26. 5. 2008
- Přednáška „ Specifické metody rozvoje jedince ve výtvarné výchově“ – Mgr. P. Vláčilová, PdF Brno

5. 3. 2008
- Přednáška „Architektura 2. pol. XX. století ve světě“ – prof. Švácha, FF UP Olomouc

21. 1. 2008
- „Pražský hrad“ – komentovaná prohlídka s prof. Františkem Dvořákem, Praha

31. 10. 2007
- Přednáška Malířství 2. poloviny 20. století, doc. PhDr. Alena Kavčáková, FF UP Olomouc

3. 5. – 30. 9. 2007 - 4. ročník přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje „Zrzavý salon 2007“, Augustiniánský klášter, Šternberk

24. 4. 2007 - Přednáška „Základní vývojové etapy moderního umění ve světě a u nás“, prof. František Dvořák, UK Praha

26. 3. 2007 - Přednáška „Šamanismus a umění přírodních národů“, doc. Oldřich Kašpar, UK Praha

26. 3. 2007 - Získání akreditace vzdělávacího střediska pro další období.

24. 11. 2006 - Přednáška „Interaktivní výuka a její využití ve výtvarné výchově“, přednášeli M. Fráňa, OLC system, MgA. Kristýna Boháčová, autorka projektu „Perspektiva ve VV“

24. 11. 2006 - Koordinační schůzka učitelů VO – příprava Zrzavého salonu, přehlídky VO ZUŠ Olomouckého a Moravskoslezského kraje

14. 5. 2006 - Seminář „Projekty ve výuce“, Ak. mal. Věra Roeselová, UK Praha

21. 3. 2006 - Přednáška „Výtvarné umění předkolumbovských kultur Jižní Ameriky“, doc. Kašpar, CSc.

29. 11. 2005 - Přednáška „Co je to šperk?“

29. 11. 2005 - „Známé a nové tváře současného českého šperku“, doc. Herynek, UP Olomouc

29. 11. 2005 - Přednáška „Materiál a jeho interpretace v uměleckém procesu“, ak.mal. M. Danielová, UP Olomouc

15. 3. 2004 - Přednáška „Proměny českého šperku na konci 20. století“, PhDr. Alena Křížová Ph.D., MU Brno

15. 3. 2004 - Přednáška „Současný finský šperk“, doc. P. Herynek, UP Olomouc

13. 5. 2003 - Přednáška „Rozšířené studium v ZUŠ“, Věra Roeselová, ak.mal.

27. 3. 2003 - Přednáška „O kýči“, PhDr. Zdeněk Pospíšil, CSc, FF UP Olomouc

12. 2. 2003 - Přednáška „Osobnosti českého výtvarného umění 20. století, prof. PhDr. František Dvořák, FF UK Praha

20. 11. 2002 - Seminář „O kresbě“, doc. Boris Jirků, ak. malíř

15. 10 .2002 - Seminář „Keramická a prostorová tvorba“, PaedDr. J. Lískovcová

27.-29.9.2002 - Společnost Jana Zrzavého uspořádala seminář k přehlídce výtvarných oborů ZUŠ ČR, včetně zajištění ubytování a stravování účastníků (zúčastnilo se 291 pedagogů ze 136 VO ZUŠ ČR)

20.-26.9.2002 - Porota k 8. celostátní přehlídce výtvarných oborů ZUŠ „Oči dokořán“

20.5.-20.6.2002 - Výstava výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého kraje „Mosty“ v Galerii ve Šternberku (z celkového počtu 21 VO ZUŠ  se krajského kola zúčastnilo 16 škol), zajištění převozu prací do Augustiniánského kláštera

Duben 2002 - Zajištění okresní výstavy a poroty ke krajské výstavě Přehlídky VO ZUŠ

12.4. 2002 - „Most mezi výtvarným projevem a dospíváním“, V. Roeselová, ak. soch.

12. 6.-30. 9. 2001 - Zorganizovala Společnost JZ výstavu výtvarných oborů ZUŠ Olomouckého a Ostravského kraje s názvem Zrzavý salon II.
Výstava se koná v prostorách ZUŠ Ostrava, Sokolská ul. a v Divadle loutek.

25. 1. 2000 - Nadace malíře Jana Zrzavého se transformovala na SPOLEČNOST JANA ZRZAVÉHO, o.p.s. se sídlem v Základní umělecké škole, Pionýrská 4, Olomouc, s IČ : 25 85 20 43. Celou transformaci vyřizovala Dr. Eva Pešáková.

14. 4.-15.5. 1999 - Zorganizovala a uspořádala Nadace JZ jako oblastní kolo  Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ severní Moravy výstavu „Kontrasty“ ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Výstavy se zúčastnilo 34 ZUŠ. Výstava byla převezena do Brna, kde se konala Národní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ pod názvem „Oči dokořán“.

6.5.-24.6. 1998 - Byla Nadací JZ zorganizovaná výstava Zrzavý salon I. v ZUŠ v Opavě za účasti 26 výtvarných oborů ZUŠ.

13.2.-10.3. 1996 - Nadace JZ zorganizovala výstavu Oblastní kolo Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ severomoravské oblasti  ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, které se zúčastnilo 40 ZUŠ. Při instalaci pomáhali učitelé a hlavně N.Friedlová a Ž.Delič. E.Pešáková a učitelé VO ZUŠ Pionýrská v Olomouci odinstalovali výstavu, zabalili ji a v září byla celá převezena na  národní přehlídku do Českých Budějovic. V prosinci byla výstava převezena do Ostravy a k ní byl uspořádaný seminář pro výtvarné pedagogy ZUŠ.

6.4. 1995 - Výstava Trienále - Salon výtvarných oborů ZUŠ severní Moravy v galerii "Půda" na Pdf UP v Olomouci.
Výstavy se účastnilo  23 ZUŠ.            

1.-3. 12.1994 - Nadace JZ se účastnila výstavy nadací ve Veletržním paláci v Praze.

5.10. 1994 - Byl zvolen jako třetí člen Správní rady Nadace Jana Zrzavého Miloš Kačírek, ředitel ZUŠ v Opavě, namísto I.Boháčové.
Výtvarná teoretička Ivona Boháčová zemřela 6.7. 1994.

3.2.1994 -  Seminář pořádaný Nadací JZ pro učitele výtvarné výchovy k představované výstavě. Zahájena výstava výtvarných oborů ZUŠ severní Moravy a Slezska v galerii "Půda" na PdF UP v Olomouci. Výstava byla převezena do Benešova u Prahy.

1993 - Výstava nultý Salon výtvarných prací žáků ZUŠ severní Moravy a Slezska v galerii Půda na pedagogické fakultě UP v Olomouci.

8.10.1993 - Za členy správní rady byly vybrány:
Mgr. Naděžda Friedlová
Ivona Boháčová, výtvarná teoretička
PaedDr. Eva Pešáková

Členy Nadace JZ se staly základní umělecké školy:
Jablunkov, Frýdek-Místek, Frýdlant n./O., Třinec, Havířov, Šternberk, Ostrava - Blahoslavova, Vidnava, Karviná - Mizerov, Vratimov, Háj ve Slezsku, Opava, Hranice, Zábřeh, Brušperk, Uničov, Olomouc, Rožnov - K. Diterse

Členové umělecké rady odsouhlasili příspěvek pro ZUŠ ve výši 100,- Kč na jeden rok, 50,- Kč pro jednotlivce, větší částky pro sponzory. V pokladně Nadace JZ tak bylo minimum finančních prostředků. Proto se musela Nadace JZ přetransformovat od r. 1998 do Společnosti JZ, o.p.s.
Transformace se podařila až v roce 2000.

18.6. 1993 - Zástupci výtvarných oborů ZUŠ severomoravského regionu se na poradě umělecké rady v ZUŠ ve Frýdku-Místku rozhodli, aby byla založena Nadace malíře Jana Zrzavého na podporu výstavní činnosti uměleckých škol severní Moravy a na pořádání  seminářů pro výtvarné pedagogy.