Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Zájemci o studium (zákonní zástupci zájemce) vyplní ve 2.polovině měsíce května 2017 elektronickou přihlášku ke studiu a dostaví se v termín, který označí v přihlášce, k přijímacímu řízení. Současné přihlášky označení termínu neumožňují, doporučujeme s jejich vyplněním počkat!


Zájemce také srdečně zveme na Dny otevřených dveří, kdy se mohou nejen podívat do jednotlivých ateliérů školy, ale též zapojit se do probíhající výuky.


30. 5. 2017 mezi 14.30 a 19.00 bude ve škole a jejím bezprostředním okolí  probíhat akce ZUŠ OPEN, kdy pro žáky školy i návštěvníky budeme mít připraveny různé výtvarné aktivity. Těšíme se na vás!!!

talentove zkousky 2017