Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Soutěžní přehlídku výtvarného oboru ZUŠ ČR vyhlašuje každé tři roky MŠMT. Zveme vás na výstavu krajského kola této přehlídky, na níž můžete od 19. května zhlédnout práce z 15 základních uměleckých škol Olomouckého kraje. Vystaveny  budou především výtvarné řady a projekty, které dokládají systematickou, dlouhodobou práci dětí a jejich učitelů při zpracovávání určitého tématu, dále jednotlivé práce, záznamy výtvarných akcí, fotografická tvorba žáků a ukázky přípravy na vyšší stupeň uměleckých škol. Výstava bude v prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku vystavena do 20. září 2017. Po svém ukončení bude vystřídána výstavou ústředního kola téže soutěžní přehlídky.

 

oci dokoran 2017