Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Informujeme rodiče, že výsledky talentových zkoušek byly zpracovány. Na odkazu „Přihláška – Informace o přijetí“ po zadání osobních údajů žáka uvidíte, zda byl žák přiřazen konkrétnímu učiteli. Má-li jméno vyučujícího uvedeno, znamená, že žák byl přijat ke studiu na naší škole od 4.9.2017 a v nejbližší době obdržíte podklady pro platbu školného na 1. pololetí. Budete také přizváni k účasti na schůzce s rodiči nových žáků, které proběhnou na začátku září.

Ostatní žáci bohužel nemohli být přijati z důvodu naplněné kapacity školy. V případě, že se během září uvolní místa, budeme oslovovat nepřijaté žáky v pořadí dle výsledku talentových zkoušek s nabídkou dodatečného zařazení.

V případě, že žák neměl na přihlášce vyplněno rodné číslo, výsledek přijímacího řízení se neobjeví – v takovém případě se obraťte telefonicky nebo mailem na kancelář školy.