Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 4. září 2017.
Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří do 15.6.2017 potvrdili  své pokračování ve studiu a mají uhrazeno školné na 1. pololetí nového školního roku a nově přijatí žáci.

Jak zjistíte, zda byl žák přijat? Na www stránkách školy kliknete na ikonu iZUŠ, zvolíte odkaz Přihlášky - Potvrzení o přijetí, zkontrolujete, zda je v okénku "Škola" zvolená ZUŠ M.S., zadáte jméno a rodné číslo žáka. Objeví se vám tabulka, v níž přijatý žák má zapsáno jméno vyučujícího.

V případě, že je u jména žáka informace, že mu učitel nebyl přidělen, žák nebyl ke studiu přijat. Nepřijaté žáky evidujeme a jakmile se ve věkem odpovídající skupině uvolní místo, v pořadí dle výsledku talentových zkoušek žáky oslovujeme s nabídkou k dodatečnému zařazení.

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU:
Žáci nastoupí první týden v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali v minulém školním roce, pokud nebyli na konci června informováni o změně rozvrhu. Rodiče i žáci si mohou ověřit své zařazení pro nový školní rok prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 585 425 101 (pondělí - pátek vždy od 7.30 do 15.30, mimo polední pauzu).

Starším žákům (nad 12 let) nabízíme možnost přestupu do jiného studijního zaměření - Keramika (výuka v pondělí večer), Multimédia (úterý več.) , Dřevěná plastika (úterý, čtvrtek več.). Studijní zaměření Fotografie (čtvrtek odp.) a Malba (pátek več.) jsou v tuto chvíli zaplněná, i zde však může dojít k uvolnění místa.

Odhlášení žáka: Pokud ze závažných důvodů žák nemůže ve studiu pokračovat, řeší rodiče situaci individuálně s ředitelkou školy.

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY:
Na informačních schůzkách s rodiči nových žáků v pondělí 4. 9. v 16.00 hodin (pro žáky s příjmením začínajícím na A - M) a v úterý 5.9. v 16.00 hodin (pro žáky s příjmením začínajícím na N - Ž) se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin (tuto informaci můžete zjistit i předem, viz výše). V případě, že vám zařazení nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině.
Pobočky školy -  není nutné se dostavit na schůzku v Olomouci, potřebné informace se dozvíte u třídního učitele. Zařazení žáka si zjistíte telefonicky v kanceláři školy.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM:
V současné době je kapacita školy vyčerpána. Přihlášky obdržené po termínu uzavření přijímacího řízení ale dále evidujeme a zájemce oslovíme individuálně v závislosti na uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAŘAZENÍ DO KURZU MALBY PRO PRACUJÍCÍ:
Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky na www.zusmsol.cz, ve výběru vpravo zaškrtněte "Kurz malby...". Školné činí 3000,- Kč na pololetí a musí být zaplaceno před nástupem do kurzu.