Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Školní galerie nabídne v lednu a únoru svým návštěvníkům  zajímavý pohled na to, co si mladý kolega, fotograf Jiří Sosna, přivezl z nedávné cesty do Maroka – uvidíte soubor kyanotypií, vzniklých pokládáním předmětů, rostlin, uhynulých živočichů a hmyzu, nalezených při jeho výpravách do hor, na světlocitlivý podklad. Ten, následně osvícený marockým sluncem a vyvolaný chemickou cestou, se stává modrým nositelem křehkých, prchavých záznamů vzdáleného světa.

mortalia artificialia et naturalia