Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

I v tomto roce se naše škola zapojí (společně se 400 dalšími školami) do celostátního happeningu ZUŠ OPEN.  Tuto akci podporuje Nadace Magdaleny Kožené za účelem zviditelnění úžasné práce, kterou „zušky“ odvádějí při pěstování kulturního povědomí dětí a mládeže.

 

Naše škola tentokrát zaujme svou pozici na Horním náměstí v Olomouci a zatímco se na sousedícím pódiu budou střídat hudební vystoupení ostatních olomouckých zušek, povedou naši vyučující různé výtvarné workshopy. Čeká vás kresba či malba v městském plenéru, hrátky s materiálem, točení na hrnčířském kruhu a spousty dalších tvořivých aktivit. V tento den nebude probíhat výuka, žáci se mohou účastnit akce v doprovodu svých rodiči.

zus open 2018

 

V rámci akce ZUŠ Open 2018 budou pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace akce – výtvarného workshopu, organizovaného ZUŠ Miloslava Stibora. Záznamy mohou být zveřejněny na webu organizátora akce. ZUŠ Miloslava Stibora nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 20170530 111718b

20170530 144818b

20170530 144943b 

20170530 145107b

20170530 150426b

20170530 152032b

 20170530 152637b