Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Přijímací řízení pro šk. rok 2019/2020 je již uzavřeno, talentové zkoušky proběhly ve vypsaných termínech v první polovině června 2019. Nyní výsledky talentových zkoušek zpracováváme, o jejich výsledku budou účastníci informováni.

Noví zájemci o studium, kteří nám (počínaje 17. červnem 2019) zašlou svou přihlášku, budou v případě, že se uvolní místo ve věkem odpovídající skupině a celková kapacita školy nebude naplněna, přizváni k dodatečnému přijímacímu řízení. Pokud se zařazení nezdaří do pololetí školního roku 2019/2020, přihláška bude smazána. Pro řádné přijímací řízení na další školní rok 2020/2021 si musí podat novou přihlášku v určeném termínu – nejlépe během května 2020.