Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 2. září 2019.
Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří do 15. 6. 2019 potvrdili své pokračování ve studiu a mají uhrazeno školné na 1. pololetí nového školního roku a nově přijatí žáci.

V současné době již všichni přijatí žáci obdrželi na e-mailovou adresu, zadanou v přihlášce, podklady pro platbu školného. Školné musí být uhrazeno v daných termínech splatnosti. Pokud žákovi nebude z vážných důvodů vyhovovat rozvrh a nenajdeme vhodnou jinou třídu, do které by mohl být zařazen, zaplacené školné bude vráceno – platí pro případy řešené do 10. 9. 2019.

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU:
Žáci nastoupí první týden v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali v minulém školním roce - pokud nebyli na konci června informováni o změně rozvrhu. Rodiče i žáci si mohou ověřit své zařazení pro nový školní rok prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 585 425 101 (pondělí - pátek vždy od 8.30 do 15.30, mimo polední pauzu) poslední týden v srpnu.

Odhlášení žáka: Pokud ze závažných důvodů žák nemůže ve studiu pokračovat, řeší rodiče situaci individuálně s ředitelkou školy nejpozději do 10. 9. 2019!


INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY:
Na informačních schůzkách se zákonnými zástupci nových žáků, které se konají

v pondělí 2. 9. v 16.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na A - H)
v pondělí 2. 9. v 18.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na CH - O)
a v úterý 3. 9. v 16.00 hodin (žáci s příjmením začínajícím na P - Ž)

se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin a vše o charakteru studia na škole, seznámíme vás se školním řádem, právy a povinnostmi žáků a rodičů.

V případě, že vám zařazení žáka nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině. Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pokud možno jen jeden samotný zástupce žáka. Pokud má budoucí žák na škole staršího sourozence, předpokládáme, že s chodem školy jste obeznámeni a schůzky se nemusíte účastnit. Svou neúčast prosím nahlaste na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O STUDIUM:

V současné době je kapacita školy vyčerpána. Přihlášky obdržené po termínu uzavření přijímacího řízení (17.6.2019) však dále evidujeme a zájemce oslovíme individuálně v závislosti na uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině v průběhu školního roku.

Přihlášky evidujeme 6 měsíců, v případě nezařazení žáka je přihláška vymazána.

8. 8. 2019, PaedDr. Zuzana Hrubošová, ředitelka školy