Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vzhledem ke změně financování ZUŠ (s platností od ledna 2020) jsem se rozhodla zvýšený objem finančních prostředků státního rozpočtu využít  pro zkvalitnění výuky na škole následujícím způsobem:

Počínaje 1. únorem 2020 byla jmenována do funkce statutárního zástupce ředitele Mgr. Kateřina Jančářová. Část jejího úvazku převzala nová vyučující Mgr. Veronika Beránková, která také převzala nové třídy, vzniklé rozdělením tříd s příliš vysokým počtem žáků (jedná se o třídy Mgr. Jančářové, Mgr. Otiska, Mgr. Mastrákové) – změny jsou zaznamenány v novém rozvrhu hodin. Věřím, že tato opatření pomohou ke zkvalitnění výuky na naší škole a že žáci i rodiče budou s novou paní učitelkou spokojeni.

PaedDr. Zuzana Hrubošová, ředitelka školy