Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vážení rodiče, 

v těchto dnech učitelé ZUŠ Miloslava Stibora kontaktují své žáky, aby jim specifikovali úkoly, které žáci mohou doma plnit. Věřím, že tato forma distančního vzdělávání přispěje ke kontinuitě vzdělávacího procesu na naší škole a že úkoly, zadávané učiteli, zpestří dětem i studentům čas trávený mimo školní ateliéry.

Pokud se k vám informace z naší strany do vaší mailové schránky nedostala, kontaktujte prosím vedení školy nebo přímo třídního učitele.

Děkuji vám za spolupráci a přeji nám všem blízký návrat do "normálu". 

Zuzana Hrubošová, ředitelka školy