Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vážení rodiče,
z rozhodnutí Krajské hygienické stanice OK a Olomouckého kraje ze dne 2. 10. 2020 není naše škola od pondělí 5. 10. 2020 povinna přejít na distanční výuku. Výuka v týdnu od 5. do 9. 10. bude probíhat standardním způsobem bez omezení za dodržování hygienických podmínek (tj. nošení roušek ve všech prostorách školy, dezinfekce rukou, zákaz vstupu osobám s příznaky onemocnění - kašel, teplota).

O případné změně situace budete informováni na vaše e-mailové adresy.

Z. Hrubošová, řed. školy