Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,

dovolte mi, abych vám jménem všech učitelů a zaměstnanců školy popřála krásný vánoční čas, abyste jeho dny prožili v klidu a radosti. Do nového roku vám pak přeji hlavně zdraví a hodně trpělivosti a optimismu při zdolávání nečekaného protivníka, kterého nám přinesl rok 2020.

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za maximální podporu, které se nám od vás dostávalo při zdolávání úskalí distanční výuky. Přímý kontakt dětí s učitelem ve třídě nic nemůže nahradit, i tak věřte, že jsme dělali maximum pro to, abychom to dokázali. I tak však budeme všichni šťastni, pokud nový rok 2021 dokážeme prožít už jen s prezenční výukou a na tu distanční budeme pouze vzpomínat.

Zuzana Hrubošová, řed. školy

pf 2021