Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Dodatečné přijímací řízení je šancí pro ty, kteří se nestihli ke studiu na naší škole přihlásit v řádném termínu.

Přihlášku je zapotřebí podat elektronicky, v závislosti na volném místě ve věkem či specializací odpovídající třídě žáků. Přihlášený žák bude vyzván k vykonání dodatečné talentové zkoušky, v případě starších žáků dodání dokumentace vlastních prací.

 

vytvarnici