Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Ve školním roce 2020/2021 je naše škola podruhé zapojena do projektu Men ART, který je určený nadaným žákům ZUŠ. Ti mají možnost během celého roku spolupracovat se špičkovým profesionálem v oboru. Do stipendijního programu akademie byli vybráni Eva Pišoftová a Štěpán Nemrava. Oba jsou ve skupině vedené malířem Tomášem Císařovským. Ten je pro ně po celý rok mentorem, se kterým konzultují své práce a malují na jím zadaná témata.

Štěpán maloval pohled na Sv. Kopeček, kde bydlí, Eva si měla na sérii zátiší a figurálních kompozic osvojit techniku kvaše.

Jejich práce si můžete prohlédnout v sekci „Minivýstavy

https://www.menart.cz/2020/