Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Jako každým rokem v květnu a červnu patří naše galerie absolventům studia I. a II. stupně. Protože je absolventů téměř 70, můžete si jejich práce prohlédnout na dvou po sobě jdoucích výstavách. Přijďte se podívat na kresby, malby, grafiky i prostorové práce a posoudit šikovnost a kreativitu jejich autorů.

absolventi2023