Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 4. září 2023.
Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří na konci minulého školního potvrdili své pokračování ve studiu
a nově přijatí žáci. Všichni musí mít uhrazeno školné na 1. pololetí nového školního roku.

Pokud žákovi nebude z vážných důvodů vyhovovat rozvrh a nenajdeme vhodnou jinou třídu, do které by mohl být zařazen, zaplacené školné bude vráceno – platí pro případy řešené do 14. 9. 2023!!!.

INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ VE STUDIU:

Žáci nastoupí první týden školního vyučování v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali
v minulém školním roce - pokud nebyli na konci června informováni o změně rozvrhu. Rodiče i žáci si mohou ověřit své zařazení pro nový školní rok prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 585 425 101 (pondělí - pátek vždy od 8.30 do 15.30) poslední týden v srpnu.

Odhlášení žáka: Pokud ze závažných důvodů žák nemůže ve studiu pokračovat, řeší rodiče situaci osobně
v kanceláři školy nebo písemným (mail) či telefonickým odhlášením žáka nejpozději do 14. 9. 2023!
U později řešených případů bude vyžadována platba školného za celé pololetí.

 

INFORMACE PRO NOVÉ ŽÁKY:

Výuka nových žáků začíná úterkem 5. 9. 2023 dle individuálního zařazení

Na informační schůzce se zákonnými zástupci nových žáků, které se konají v budově na Pionýrské 4

v pondělí 4. 9. v 15.30 hodin (žáci s příjmením začínajícím na A - J)
v pondělí 4. 9. v 16.30 hodin (žáci s příjmením začínajícím na K - O)                                           
a v pondělí 4. 9. v 17.30 hodin (žáci s příjmením začínajícím na P - Ž)

se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin a vše o charakteru studia na škole, seznámíme vás se školním řádem, právy a povinnostmi žáků a rodičů.
Rodiče žáků na pobočkách se schůzky mohou, ale nemusí účastnit, veškeré informace se dozví individuálně od učitele v první vyučovací hodině. Je-li Vaše dítě zařazeno do skupiny, jejíž výuka probíhá v pondělí, můžete se s ním dostavit již 4. 9. 2023).

V případě, že Vám zařazení žáka nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině.

Prosíme, aby se schůzky zúčastnil pokud možno jen jeden samotný zástupce žáka. Pokud má budoucí žák na škole staršího sourozence, předpokládáme, že s chodem školy a obsahem Školního řádu jste obeznámeni a schůzky se nemusíte účastnit. Svou neúčast prosím nahlaste na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sdělení doplňte písemným prohlášením, že jste s obsahem Školního řádu ZUŠ M. Stibora seznámeni (plné znění ŠŘ najdete na webu školy https://www.zusmsol.cz/index.php/o-skole/skolni-rad )

INFORMACE PRO NOVÉ ZÁJEMCE O STUDIUM:

V současné době je kapacita školy zcela naplněna. Přihlášky obdržené po termínu uzavření přijímacího řízení (15. 6. 2023) však dále evidujeme a zájemce oslovíme individuálně v závislosti na uvolnění místa ve věkem odpovídající skupině v průběhu školního roku.

Přihlášky evidujeme 6 měsíců, v případě nezařazení žáka je přihláška vymazána. Pro nový školní rok je zapotřebí v dubnu/květnu vyplnit přihlášku novou.

Žáci, kteří splnili požadavky talentových zkoušek pro šk.r.2023/24, ale z kapacitních důvodů nebyli přijati a do studia nebyli během školního roku zařazeni, musí pro nový školní rok projít novým přijímacím řízením, tj. musí mít podanou novou přihlášku!

28. 7. 2023, PaedDr. Zuzana Hrubošová, ředitelka školy