Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Ing. Vilém Švec, hlavní organizátor akce „Slavnosti černého orla“ píše:  Dne 18. května 2013 pořádáme se studenty Univerzity Palackého slavnost, která znovuoživí a připomene staroslavný novoulický hostinec U černého orla č. p. 15 při brněnské císařské silnici v Olomouci – Nové Ulici a zároveň tak opomíjenou historii této lidnaté čtvrti.

Ve zmiňovaném hostinci, který stával naproti kostela, se v r. 1805 před bitvou u Slavkova sešel u společného stolu car Alexandr I. a císař František I., než pokračovali ke Slavkovu na Napoleona. V upomínku této události byla na hostinci pamětní deska, celý objekt byl však cca kolem roku 1970 stržen, zbyl po něm jen volný trávník bez jakékoliv připomínky tohoto slavného místa.

18. května 2013 objekt na jeden den znovu přesně vytyčíme a v postavených kulisách této hospody připomeneme uvedené skutečnosti a po letech tak oživíme někdejší centrum Nové Ulice formou slavnosti s bohatým kulturním programem, občerstvením, výstavami apod. Zároveň tato aktivita posílí vztah obyvatel k tomuto místu, k jejich domovu a zpestří kulturní potenciál této významné olomoucké lokality. Dále bychom rádi vydali publikaci týkající se dějin a architektonického vývoje Nové Ulice.

Jde o jedinečnou událost v této lokalitě a po mnoha desetiletích vůbec první aktivitu tohoto druhu v rámci Nové Ulice (do r. 1919 samostatného slavného města u Olomouce).

 

Tento program doplňuje výstava ve školní galerii, na níž shlédnete množství dobových fotografií. Jste srdečně zváni!