Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Výuka v novém školním roce začíná v pondělí 2. září 2013.
Platba školného – v průběhu první poloviny září žáci obdrží výpis s přiděleným variabilním symbolem, s číslem účtu školy a částkou, kterou je nutno neprodleně zaplatit. Výjimečně je možné zaplatit v hotovosti v kanceláři školy.

Informace pro žáky, kteří pokračují ve studiu:
Žáci nastoupí první týden v září ve stejný den a hodinu do třídy, kterou navštěvovali v minulém školním roce. Do výuky jsou zařazeni pouze ti žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku na školní rok 2013/14. Volná místa ve skupinách jsou doplňována nově přijatými žáky, místa nerezervujeme.
Rodiče žáka, který odevzdal přihlášku na nový školní rok a rozhodne se, že ve studiu nebude pokračovat, musí tuto skutečnost škole neprodleně oznámit – tento žák je veden v elektronické databázi žáků pro daný školní rok a v případě neodhlášení bude vymáháno zaplacení školného.

Informace pro nové žáky:
Na informačních schůzkách s rodiči nových žáků v pondělí 2. 9. a úterý 3. 9. vždy v 16.00 hodin se dozvíte mj. zařazení dětí do skupin. V případě, že vám zařazení nebude vyhovovat, budeme hledat jinou možnost. Přeřazení je však možné jen v případě, že se vyskytne volné místo ve věkem odpovídající skupině.
Rodiče žáka, který byl přijat ke studiu na naší škole a rozhodne se, že ke studiu nenastoupí, musí tuto skutečnost škole neprodleně oznámit – tento žák je veden v elektronické databázi žáků pro daný školní rok a v případě neodhlášení bude vymáháno zaplacení školného.

Informace pro zájemce o studium:
Ke studiu je možné se přihlásit i v průběhu měsíce září – v případě volného místa v odpovídající skupině vykonáte talentové zkoušky v náhradním termínu po domluvě s vedením školy.