Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

Každý žák, který chce pokračovat v příštím školním roce ve studiu na naší škole, je povinen na konci školního roku odevzdat vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný formulář "ZÁPIS K POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU". Bez něj nebude žákovi rezervováno místo ve skupině a bude nabídnuto nově přijatému zájemci! Formulář vám dá třídní učitel, případně jej můžete vyplnit na www stránkách školy: www.zusmsol.cz > O škole > Pokračování ve studiu