Verze vašeho prohlížeče není podporovaná. Stáhněte si aktuánlí verzi. http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/download-ie

9. 5. 2014, bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku, organizační garant ZUŠ M. Stibora Olomouc

Předsedkyně poroty:
Mgr. Květa Herníková, předsedkyně sekce VO ZUŠ Moravskoslezského kraje, ZUŠ Krnov s.r.o.

Členové poroty:
PaedDr. Zuzana Hrubošová, předsedkyně sekce VO ÚUR ZUŠ ČR a KUR Olomouckého kraje
Mgr. Iva Zatloukalová, učitelka výtvarné výchovy Gymnázia v Olomouci
Mgr. Hana Palacká, předsedkyně okresní sekce VO ZUŠ Prostějov
Mgr. Jana Krhánková, předsedkyně okresní sekce VO ZUŠ Jeseník
Mg A. Tomáš Janík, učitel VO ZUŠ Hranice

Krajské kolo soutěže Oči dokořán 2014 Olomouckého kraje se uskutečnilo dne 9. května 2014. Organizací přehlídky byla pověřena Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci a s precizností sobě vlastní celou akci zajistila ředitelka PaedDr. Zuzana Hrubošová. Pro následnou výstavu bylo využito rozsáhlých chodeb bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Tam lze také shlédnout všechny výtvarné práce, které se krajského kola zúčastnily. Výstava potrvá do září 2014.

Vše fungovalo, bylo dokonale zorganizováno a bez jakýchkoliv potíží. Všichni přítomni učitelé, kteří přišli svou práci obhájit, bez ohledu na časový harmonogram, v přátelské atmosféře zůstávali a procházeli výstavu i několikrát společně s porotou. Do soutěže bylo přihlášeno sedmnáct základních uměleckých škol Olomouckého kraje. Z jedenačtyřiceti přihlášených učitelů přijela většina svou práci s žáky představit a pohovořit o ní. Šedesát dva řad a výtvarných projektů, sto osmdesát osm jednotlivých prací a osm mediálních příspěvků porota hodnotila šest hodin. Příjemnou přestávkou byla vernisáž výstavy projednávaného krajského kola 12. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ České republiky  pod  názvem  Oči dokořán. Na závěr byly věnovány dvě hodiny výběru postupujících prací, vyhlášení výsledků a krátkému rozboru krajského kola. Velkým přínosem byl neformální rozborový seminář akademické sochařky paní Věry Roeselové, která nelenila a v neděli se přijela na výstavu do Šternberka podívat.

Pro pedagogickou činnost je výstava zdrojem inspirace a metodického materiálu. Pro porotu je takto připravené krajské kolo podstatně jednodušší a přehlednější. Lze tedy shlédnout vše, co je porotě předkládáno. Výsledky jsou mnohdy rozdílné. Vedle systematické práce a patrného výtvarného rozvoje žáků (Důležité maličkosti PaedDr. Zuzany Hrubošové, Rok s řepkou Mgr. Heleny Lisé, Hmyz Mgr. Zdeňka Moupice ze ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc, Moje maličkost Hany Palacké ze ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov) jsou také k vidění práce průměrné produkce. Často jsou projektem nazývány řady a řadami jednotlivé práce. Naopak jako jednotlivé práce jsou předkládány ucelené řady, kterým by pro předvedení velmi prospěl krátký popis záměru. Dosud nepřekonaným problémem je vlastní prezentace. Výborně prezentovala svou práci ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc. Všichni učitelé přehledně a jasně dokladovali jednotlivé kroky a záměry. (Důležité maličkosti PaedDr. Zuzany Hrubošové, Rok s řepkou Mgr. Heleny Lisé, Hmyz Mgr. Zdeňka Moupice, Tělo-moje maličkost a Civilizace Mgr. Bc. Anny Ševčíkové, Cyklistika Mgr. Petra Stodůlky, Draci a Kde slunce vychází Mgr. Veroniky Blažkové, Moře Mg A. Ivy Hrubošové, Motýlí křídla - cesta k abstrakci od Mgr. JitkyTláskalové a High tech Mgr. Matěje Perničky). Výsledky tvorby jsou všem zřejmé a kvalitní jednotlivá výtvarná práce žáka nezanikne v celku. Viz jednotlivé práce žáků výtvarných řad Od kolíčku na prádlo a Pampelišky Mgr. Ivy Svobodové a strom, kterým proudí živiny ve výtvarné řadě Stromy od Mgr. Jana Hanulíka ze ZUŠ Jeseník, Obyčejný kámen Mgr. Lucie Hradilové ze ZUŠ Prostějov. Výtvarná řada High tech ,ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc, se odlišovala strohým pohledem na vesmír. Skládka odpadků jiné civilizace byla doplněna vesmírnými mechanickými objekty a roboty. Podobně zajímavými drobnými objekty technických součástek, které jsou také výborně nainstalovány, představil v projektu Hmyz Mgr. Zdeněk Moupic ze ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc.

Průvodní listy některých výtvarných řad a projektů slibovaly velmi kvalitní obsah, projekty byly popsány jasně a systematicky. Avšak následný výběr a prezentace již nesplnila očekávání a pěkný záměr plně nevyužila (Tužkologie ze ZUŠ Přerov, Velké maličkosti v kameni ze ZUŠ Vladimíra Ambrose  Prostějov, Děkuji, ZUŠ Uničov).

Podtéma přehlídky Velké maličkosti využilo mnoho škol jako inspiraci. Malou věc s velkými následky zajímavě rozvinuli v projektu Sirka učitelé ZUŠ Hranice. Žáci pod vedením Mgr. Evy Vojtěškové a Mg A. Tomáše Janíka s velkou trpělivostí sestavovali plošné a prostorové celky, mnohdy zřejmě velmi lopotně. Námět sirky vyčerpali maximálně. Ve dvou případech učitelé efektně využili průsvitu vyřezávané a lepené folie, igelitu, případně lepicí pásky (Sirky, ZUŠ Hranice a výtvarná řada Tkanička Mgr. SvatavyHoffmannové ze ZUŠ Litovel). Náročné téma stárnutí řešily řady Linie času ze ZUŠ Litovel a velmi citlivě výborná řada Mezigenerační setkání Hany Palacké ze ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov. Inspirativní řadou Něco na hlavu zaujala Blanka Hasová, ZUŠ Plumlov a se vtipem řešenou výtvarnou akcí Co dům dá ZuzanyBalcárkové, ZUŠ Zábřeh.

Kvalitní fotografie byla zastoupena řadou Živly a jednotlivými pracemi šesti autorů v souboru Cesta z městaMgr. MilenyValuškové ze ZUŠ M. Stibora Olomouc a cyklus Divadlo život, který představila Mgr. Hana Jurková ze Soukromé výtvarné ZUŠ v Jeseníku.

Konfrontace vidění téhož dítětem a studentem vysoké školy předvedla řadou Pexeso ZUŠ Němčice nad Hanou. Stejná škola pak prezentovala zajímavé pojetí Knihy nonsensu. Škoda, že efekt celé práce nevyužila zbytečně rozsáhlou prezentací.

Všechny školy, které se zúčastnily krajského kola Olomouckého kraje, obdržely diplom s poděkováním za účast a knihu. Do ústředního kola postoupilo 57 jednotlivých prací, 1 portfolio prací přípravy k TZK, 25 výtvarných řad a 11 výtvarných projektů. Do ústředního kola porota posílá také 8 nosičů s multimediální tvorbou. Bylo uděleno šest cen poroty bez postupu a pět cen poroty za jednotlivé řady a projekty. Za celou prezentovanou kolekci porota udělila čtyři ceny poroty pro jednotlivé učitele. Tuto cenu obdrželi Mgr. Zdeněk Moupic, Mgr. Anna Ševčíková, která do soutěže poslala velmi kvalitní a rozsáhlou kolekci prací ve všech možných kategoriích, Hana Palacká s tradičně velmi bohatou námětově a kvalitně zpracovanou řadou, projektem i jednotlivými pracemi převyšovala běžný průměr produkce škol a PaedDr. Zuzana Hrubošová. Mezi jmenovanými bych zejména ráda ocenila práci PaedDr. Zuzany Hrubošové, která přes všechny své povinnosti ředitele školy, předsedkyně krajské a ústřední umělecké rady VO ZUŠ a organizátorky krajského a celostátního kola soutěže, představila dvě velmi kvalitní výtvarné řady a objevné jednotlivé práce svých žáků.

Na závěr bych chtěla podotknout, že původním záměrem  pro hodnocení 12. ročníku Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ České republiky bylo ocenit a ukázat především věci nové, nový úhel pojetí a zpracování. Z tohohle pohledu se v krajském kole Olomouckého kraje příliš nových věcí neobjevilo. Novým je však výtvarný nadhled a poctivý přístup mladých začínajících učitelů, který se objevuje v mnoha okresech (Olomouc, Jeseník a další). Není to pouze ojedinělý případ, ale výtvarně a pedagogicky vzdělaní mladí lidé přinášejí do mnoha škol v kraji velký příslib do budoucnosti výtvarného oboru Pro mne osobně je také zajímavé zjištění, že nejen fotografie je samozřejmostí při výtvarné práci, ať v dokumentaci nebo průběhu výtvarné práce, ale také PC tvorba nenahrazuje tak masivně tvorbu ostatní, jak se před třemi léty zdálo.

Květoslava Herníková, předsedkyně poroty
Krnov, 25. 5. 2014